หน้าหลัก > ข่าว > ผลงาน/รางวัลนักศึกษา > ขอแสดงความยินดีกับ นายนครินทร์ ระเบียบโพธิ์ และนางสาวนริศรา ณ พัทลุง นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ฝึกประสบการณ์ที่โรงเรียนวัดอินทรวิหาร ได้รับรางวัล “นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูผู้เสียสละและอุทิศตนเพื่อสถานศึกษา”
ขอแสดงความยินดีกับ นายนครินทร์ ระเบียบโพธิ์ และนางสาวนริศรา ณ พัทลุง นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ฝึกประสบการณ์ที่โรงเรียนวัดอินทรวิหาร ได้รับรางวัล “นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูผู้เสียสละและอุทิศตนเพื่อสถานศึกษา”

admin ece
2022-09-11 14:46:25#สาขาการศึกษาปฐมวัย   ????ขอแสดงความยินดีกับ

นายนครินทร์ ระเบียบโพธิ์ และนางสาวนริศรา ณ พัทลุง 

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ฝึกประสบการณ์ที่โรงเรียนวัดอินทรวิหาร

ได้รับรางวัล “นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูผู้เสียสละและอุทิศตนเพื่อสถานศึกษา” 

มอบโดยท่านปลัดกรุงเทพมหานคร ณ วันที่11 สิงหาคม 2565

#การศึกษาปฐมวัย #คณะครุศาสตร์ #สวนสุนันทา