หน้าหลัก > ข่าว > ผลงาน/รางวัลนักศึกษา > ขอแสดงความยินดีกับ นายสุรพันธ์ ท่อทอง นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ
ขอแสดงความยินดีกับ นายสุรพันธ์ ท่อทอง นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ

admin ece
2022-09-11 14:40:28


คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ขอแสดงความยินดีกับ นายสุรพันธ์ ท่อทอง นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ “การนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา สาขาการศึกษา ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 4”


จัดโดย

✅ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

✅ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

✅ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

✅ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

✅ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา


www.edu.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th