หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ > โครงการพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพของนักศึกษาครู สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
โครงการพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพของนักศึกษาครู สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

admin ece
2022-09-10 21:25:25


วันที่ 15 สิงหาคม 2565 นำอาจารย์ดิษิรา ผางสง่า และอาจารย์ ดร.ดวงกมล จงเจริญ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพของนักศึกษาครู สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย กิจกรรมละครสร้างสรรค์กับการจัดกิจกรรมการเล่น(สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3) โดยมีท่านอาจารย์ ญาณี เหล่าวิริยะรัตน์ ลาฟฟึ่น เป็นวิทยากรที่มาให้ความรู้นักศึกษาชั้นปีที่3 ณ ห้องเรียน 1157 อาคาร 11 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา


#การศึกษาปฐมวัย

#มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา