หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ > โครงการปฐมวัยสวนสุนันทาวิชาการ
โครงการปฐมวัยสวนสุนันทาวิชาการ

admin ece
2022-09-10 21:22:03
เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2565 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพันธ์วดี  ไวยรูป ผู้ช่วยศาตราจารย์สิริมณี  บรรจง และอาจารย์ ดร.ดวงกมล จงเจริญ จัดโครงการปฐมวัยสวนสุนันทาวิชาการ ณ ห้องเรียน 1137 คณะครุศาสตร์

ภาพโดย: พีรพล เชื่อมแก้ว

รายงานโดย:  พีรพล เชื่อมแก้ว/อาจารย์ ดร.ดวงกมล จงเจริญ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

www.edu.ssru.ac.th/th/news/view/edu808653

www.edu.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

#คณะครุศาสตร์สวนสุนันทา

#ssru

#เรียนครูต้องเรียนที่ครุศาสตร์สวนสุนันทา