หน้าหลัก > ข่าว > ผลงาน/รางวัลนักศึกษา > นายนครินทร์ ระเบียบโพธิ์ และ นางสาวนริศรา ณ พัทลุง นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ ได้รับรางวัลพระภัทรภักดิ์ สาขา ผู้สืบสานตามรอยพระราชปณิธานฯ ด้านจิตอาสา พัฒนาชุมชน เนื่องในโอกาสน้อมรำลึกวันแห่งการสวรรคต ๑๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ
นายนครินทร์ ระเบียบโพธิ์ และ นางสาวนริศรา ณ พัทลุง นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ ได้รับรางวัลพระภัทรภักดิ์ สาขา ผู้สืบสานตามรอยพระราชปณิธานฯ ด้านจิตอาสา พัฒนาชุมชน เนื่องในโอกาสน้อมรำลึกวันแห่งการสวรรคต ๑๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ

admin ece
2022-10-16 13:43:35
นายนครินทร์ ระเบียบโพธิ์ และ นางสาวนริศรา ณ พัทลุง นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ ได้รับรางวัลพระภัทรภักดิ์ สาขา ผู้สืบสานตามรอยพระราชปณิธานฯ ด้านจิตอาสา พัฒนาชุมชน เนื่องในโอกาสน้อมรำลึกวันแห่งการสวรรคต ๑๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ

#การศึกษาปฐมวัย #คณะครุศาสตร์ #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

“เป็นครูดี มีคุณธรรม สร้างสรรค์ความรู้ สู่ครูปฐมวัยมืออาชีพ”