หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เข้าศึกษาดูงาน การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน (Project Approach) ณ โรงเรียนอนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์)
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เข้าศึกษาดูงาน การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน (Project Approach) ณ โรงเรียนอนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์)

admin ece
2022-10-16 13:53:19

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน (Project Approach) ณ ร.ร.อนุบาลสามเสน

วันพุธที่ 5 ตุลาคม 2565 เวลา 9.00-12.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิริมณี บรรจง  อาจารย์ธิติกาญจน์ ฐิติโสภณศักดิ์ และอาจารย์ดิษิรา ผางสง่า อาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย เข้าศึกษาดูงาน เรื่อง "การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานในระดับปฐมวัย (Project Approach)" ณ โรงเรียนอนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงและนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัยต่อไป

ถ่ายภาพ:  อ.ธิติกาญจน์ ฐิติโสภณศักดิ์ , อ.ดิษิรา ผางสง่า

รายงาน: อ.ดิษิรา ผางสง่า , พีรพล เชื่อมแก้ว

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

???? www.edu.ssru.ac.th/th/news/view/edu610653

???? www.edu.ssru.ac.th

???? www.ssru.ac.th

#คณะครุศาสตร์สวนสุนันทา

#ssru