หน้าหลัก > ข่าว > รางวัล/ผลงาน ศิษย์เก่า > คุณครูวีรวัฒน์ อรุณจิตร เข้ารับรางวัล ณ เซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการ และคอนเวนชั่นเซนเตอร์แจ้งวัฒนะ
คุณครูวีรวัฒน์ อรุณจิตร เข้ารับรางวัล ณ เซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการ และคอนเวนชั่นเซนเตอร์แจ้งวัฒนะ

admin ece
2022-10-16 14:27:21วันอาทิตย์ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. คุณครูวีรวัฒน์ อรุณจิตร เข้ารับรางวัล  ณ เซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการ และคอนเวนชั่นเซนเตอร์แจ้งวัฒนะ 

1. โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่จังหวัดกรุงเทพ ฯ

???? รางวัลระดับดีมาก  

2. โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ

???? รางวัลระดับดีมาก 

โดยมี นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการให้เกียรติเป็นผู้มอบเกียรติบัตรให้กับ สถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศผลการดำเนินงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Best Practices) เพื่อการขับเคลื่อนพัฒนาการจัดการศึกษาด้านต่างๆ