หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ
โครงการ

โครงการเตรียมความพร้อมก้าวสู่ครูปฐมวัย ปีการศึกษา 2565
วันที่ 5 กรกฎาคม 2565  นำโดย อาจารย์ธิติกาญจน์ ฐิติโสภณศักดิ์ หัวหน้าสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะ ...
2022-09-10 21:28:55
โครงการพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพของนักศึกษาครู สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
วันที่ 15 สิงหาคม 2565 นำอาจารย์ดิษิรา ผางสง่า และอาจารย์ ดร.ดวงกมล จงเจริญ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการศ ...
2022-09-10 21:25:25
โครงการปฐมวัยสวนสุนันทาวิชาการ
เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2565 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย ผู้ ...
2022-09-10 21:22:03
ข่าวย้อนหลัง