หน้าหลัก > กิจกรรม > กิจกรรม > งานแสดงมุทิตาจิต แด่อาจารย์เกษียณอายุราชการ
งานแสดงมุทิตาจิต แด่อาจารย์เกษียณอายุราชการ

admin ece
26 ก.ย. 65 - 31 ธ.ค. 67


งานแสดงมุทิตาจิต

แด่อาจารย์เกษียณอายุราชการ

หมุนเวียนมาบรรจบ ขอท่านพานพบสิ่งดี ๆ

มีความสุขทุก ๆ คืนวัน

วันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2565

เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป

ณ โรงแรมวังสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา