หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ได้บันทึกเทปรายการ “Class One ทางฉันฝันเธอ” รายการที่มาเจาะลึกสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ที่ได้รับความนิยมมียอดผู้สมัครสูงสุดของครุศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ได้บันทึกเทปรายการ “Class One ทางฉันฝันเธอ” รายการที่มาเจาะลึกสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ที่ได้รับความนิยมมียอดผู้สมัครสูงสุดของครุศาสตร์

admin ece
2022-10-16 13:51:13สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ได้บันทึกเทปรายการ “Class One ทางฉันฝันเธอ” รายการที่มาเจาะลึกสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ที่ได้รับความนิยมมียอดผู้สมัครสูงสุดของครุศาสตร์


เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2565 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้บันทึกเทปรายการ “Class One ทางฉัน ฝันเธอ” รายการที่มาเจาะลึกสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ที่ได้รับความนิยมมียอดผู้สมัครสูงสุดของครุศาสตร์ ในการบอกเล่าอาชีพในฝันของเด็ก ๆ รวมทั้งเจาะลึกกระบวนการผลิตนักศึกษาครู และแนะแนวการสมัคร TCASS 66 ให้กับน้องๆนักเรียนที่สนใจ


ออกอากาศ ทุกวันเสาร์เวลา 15.30 - 16.00 น.

ช่องทาง : www.altv.tv/ClassOne | TV Digital CH4


รายงาน: พีรพล เชื่อมแก้ว

ถ่ายภาพ: ผศ.ดร.ทัศนีย์ เศรษฐพงษ์ ,ดร.ดวงกมล จงเจริญ, อ.ดิษิรา ผางสง่า


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

???? www.edu.ssru.ac.th/th/news/view/edu1210652

???? www.edu.ssru.ac.th

???? www.ssru.ac.th

#คณะครุศาสตร์สวนสุนันทา

#ssru