หน้าหลัก > ประกาศ > ข่าว/ประกาศ > ยินดีต้อนรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 และพี่ ๆ ทุกชั้นปี สู่ครอบครัวครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สถาบันการผลิตครูชั้นนำของประเทศ
ยินดีต้อนรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 และพี่ ๆ ทุกชั้นปี สู่ครอบครัวครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สถาบันการผลิตครูชั้นนำของประเทศ

admin ece
2022-09-10 20:24:26


ยินดีต้อนรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 และพี่ ๆ ทุกชั้นปี
สู่ครอบครัวครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สถาบันการผลิตครูชั้นนำของประเทศ

www.edu.ssru.ac.th
www.ssru.ac.th

Line Official Account คณะครุศาสตร์ : https://lin.ee/hOl0uxc

#คณะครุศาสตร์สวนสุนันทา
#ssru
#เรียนครูต้องเรียนที่ครุศาสตร์สวนสุนันทา